NG Kütahya Seramik

Dergi İlanı Tasarımı

NG Kütahya Seramik’in yeni açılan mağazasının
iletişimini sağlamak için yaptığımız dergi ilanında,
markanın kendi ürününe metaforik bir anlam katarken
dingin ses tonunu, ilanın grafik diline taşıdık.