Brosco

Kurumsal Kimlik Tasarımı

İki girişimci ve iş adamı kardeşin yeni firmaları için önce
isim çalışmasında bulunduk. “Brothers” ve “Company” kelimelerinin
birleşiminden oluşan Brosco ismini koyduk.
Ardından kurumsal kimlik tasarımı çalışmalarına
sıfırdan başlayarak; font, renk kodu ve tüm grafik dillerini
firmaya uygun olacak şekilde tamamladık.